Kohier 1626

In ‘s-Gravendeel werd in 1626 de belasting geheven van de 1000ste penning.

Frans Jacobs ij
Mathijs van Meuwen, secret. viij
Pieter Gerrits timmerman iiij
Claes Jansse mandema.r ij
Jan Adriaensse Broeckens iij
het weeskint van voors. Jan Ariens j
Jan Gabriels Roeijenaer j
Coen Pieterse iij
Jacob Aertssen ij
Jan Willems Visser iij
Jan andries. Aertoom ij
Leendert Gerrits molenaer j Pond x st.
Doorgehaald: Gerrit Aerts schoenma. i Pond x
Japhet Adriaens Hordijck vij
Willem Bastiaens j
Jacob Jansse Boer j
Reijn Adriaensse vj
de wed[uw]e en erfgena[men] van Leendert Corn[elis] Vogelaer isen hem dr 1/2 affgedeelt als par – sijn beledt ergo maer ij Pond
Dirck Philps getrout hebbende de wed[uw]e van Aertoom j
Schilman Bastiaensse iij
Cornelis Bastiaens Vogelaer j
de wed.e van Jasper Thonisse j Pond x st.
Jacob Jaspersse j
Joost Joosten iij
Pieter Pouwels ij
Cornelis Dircxe Gout j
P[iete]r P[iete]rs. Verdonck iij Pond
Lenaert Adriaensse mandemr. iiij
de weduwe ende erffgenamen van P[iete]r Jansse Vries ij Pond
Doorgehaald: Willem Cor. Romeijn

SOMMA LXXXIJ GLD.

Munteenheid = in ponden van 20 schellingen = 1 gulden
Bij 1000e penning = 1 pond = dus 1000 pond of gld. gegoed.

Bron: G.A. Dordrecht, stadsarchief 1572-1795, archief 3, inv. nr. 3975. [Met dank voor de kopie van K. J. Slijkerman.]

Geplaatst in 's-Gravendeel.