martine zoeteman bronnen 's-Gravendeel

Voc

De scheepssoldijboeken van de VOC zijn gedigitaliseerd. Hierin komen diverse mannen voor, die als herkomst ‘s-Gravendeel opgaven. Ze zijn vermeld met de naam van het schip en de datum van uitreis.Lees verder

landkaart Hingman 's-Gravendeel martine zoeteman

Kohier 1667

In ‘s-Gravendeel werd in 1667 de belasting geheven van de 200ste penning. In deze lijst zijn dus de wat beter gegoeden te vinden.Lees verder

Registre civique 1811

De volgende lijst heb ik opgemaakt aan de hand van het Registre Civique uit 1811 van ‘s-Gravendeel, dat bewaard wordt bij het Nationaal Archief in Den Haag. Hierop is de mannelijke bevolking van ‘s-Gravendeel van 21 jaar en ouder vermeld. In 1811 zijn hun namen, geboortedatum en beroepen geregistreerd. Niet iedereen, maar wel een groot deel van hen, zal geboren zijn in dit dorp. De Franstalige opsomming leverde veel journaliers, oftewel dagloners op. Lees verder

soldaten Martine Zoeteman

Soldaten Napoleon

In de database van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie komen 25 ‘s-Gravendelers voor, die met Napoleon meevochten. In het stamboek worden zij vermeld met hun geboortedatum en -plaats, maar ook met de namen van hun ouders. Een groot deel van de Franse stamboeken is ook online in te zien.
Lees verder