Voc

De scheepssoldijboeken van de VOC zijn gedigitaliseerd. Hierin komen diverse mannen voor, die als herkomst ‘s-Gravendeel opgaven. Ze zijn vermeld met de naam van het schip en de datum van uitreis.

NAAM – SCHIP – DATUM VAN UITREIS

 • Jan Abrahamsz – Meijenburg 15/01/1730
 • Gerrit Bastiaansen – Zandenburg 05/04/1716
 • Gerrit Bastiaansen – Magdalena 13/01/1723
 • Pieter Bastiaansz – Klarabeek 11/03/1737
 • Pieter Bastiaensz – Jonge Willem 27/04/1737
 • Pieter Bastiaansz – Wickenburg 19/10/1739
 • Gerrit Bolmert – Groenswaart 15/12/1721
 • Fredrik van Brugge – Meijenburg 07/01/1738
 • Bastiaan Buijser – Radermacher 02/04/1759
 • Jacob de Buijser – Noord Nieuwland 05/05/1762
 • Jacob de Buijser – Buitenleven 19/10/1778
 • Jacobus Degen – Huis ten Donk 02/11/1727
 • Jacob Dege – Ritthem 29/01/1733
 • Jacob Dege – Schellag 01/06/1737
 • Maarten van Driesen – Groenswaart 08/04/1731
 • Maarten van Driessen – Rodenrijs 06/05/1736
 • Jan Eland – Delfland 07/04/1728
 • Jan Eland – Patmos 28/04/1735
 • Anthonij van Esch – Langerode 11/10/1730
 • Dirk van Es – Bevalligheid 23/11/1749
 • Jan van Es – Neptunus 18/05/1713
 • Jan van Es – Slot van Kapelle 03/05/1718
 • Jan van Es – Vaderland Getrouw 08/04/1721
 • Jan van Es – Patmos 07/04/1723
 • Kreijn van der Gisse – Huis te Persijn 06/11/1744
 • Cornelis Gout – Ritthem 29/01/1733
 • Theunis van Ham – Everswaart 02/05/1730
 • Dirck Hendrikz: – Wickenburg 02/11/1727
 • Jan Huijsman – Hillegonda 10/02/1724
 • Jan Huijsman – Heinkenszand 30/11/1723
 • Claas Jacobse – Assendelft 27/02/1704
 • Rochus Janssen – Engewormer 07/03/1713
 • Herman Cluijt – Sloterdijk 19/12/1751
 • Augustus Koning – Vredestein 15/11/1765
 • Arij Cornijck – Hartenlust 29/03/1743
 • Arij Kronijck – Huis te Persijn 06/11/1744
 • Hermanus de Kreek – Tempel 08/01/1779
 • Pieter de Creek – Huis ten Donk 02/11/1727
 • Arij de Leeuw – Zandenburg 18/01/1714
 • Dirck de Leeuw – Westhoven 25/03/1716
 • Dirk de Leeuw – Berbices 27/01/1718
 • Dirk de Leeuw – Berbices 16/04/1720
 • Paulus van der Linde – Huis te Persijn 06/11/1744
 • Pieter Melsen – Noord Nieuwland 19/11/1750
 • Pieter Melsen – Jerusalem 07/07/1753
 • Pieter Melsen – Westhoven 11/09/1745
 • Pieter Meerkamp – Meijenburg 14/01/1732
 • Marten Mokok -Vrouwe Elisabeth 19/04/1757
 • Arij Munter – Abbekerk 22/02/1703
 • Pieter Oudenburgh – Gouden Phoenix 18/01/1701
 • Marten Pietersz – Patmos 22/03/1746
 • Dirk Quartel – Krooswijk 26/04/1731
 • Maarten van der Riesen – Nieuwvliet 22/06/1728
 • Jacob Stoop – Vaderland Getrouw 06/01/1707
 • Arij Stooker – Baarzande 08/03/1757
 • Arij Stooker – Visvliet 15/05/1758
 • Huijgo Stooker – Nieuw Nieuwerkerk 04/07/1751
 • Lourents van der Tuijn – Belvliet 01/08/1711
 • Gerrit Verhagen – Huis te Persijn 06/11/1744
 • Frans Visser – Oosterstein 13/10/1704
 • Jan de Visser – Borssele 29/10/1728
 • Jan de Visser – Schuitwijk 01/06/1731
 • Joris Visser – Zoetelingskerke 03/02/1725
 • Joris Visser – Nieuw Walcheren 18/12/1732
 • Pieter Visser – Driebergen 20/12/1700
 • Rochus de Visser Arendsduin 09/01/1715
 • Rocus de Visser Borssele 27/10/1716
 • Rockus de Visser Ravestein 15/02/1721
 • Rochus de Visser Cats 31/12/1718
 • Roehus Visser Magdalena 13/01/1723
 • Rochus de Visser Borssele 29/10/1728
 • Jacobus de Vlaming – Gouverneur-Generaal 24/04/1760
 • Jacob de Vlaming – Overschie 08/10/1762
 • Jacobus de Vlaming – Burch 10/08/1764
 • Jacobus de Vlaming – Bleiswijk 07/10/1764
 • Bastiaan Vogelaar – Delfland 07/04/1728
 • Bastiaen Vogelaer – Langerode 11/10/1730
 • Pieter Vogelaar – Patmos 09/04/1729
 • Pieter Vogelaar – Krooswijk 30/01/1727
 • Pieter Vogelaar – Ketel 11/12/1731
 • Arij Vroman – Noordbeek 30/01/1727
 • Arij Vroman – Magdalena 21/10/1730
 • Arij Vrooman – Zoetelingskerke 13/12/1730
 • Adriaen van de Wulp – Herstelde Leeuw 04/05/1719
 • Jan van der Wulp – Nieuw Nieuwerkerk 04/07/1751

Voor meer informaties over deze varende ‘s-Gravendelers kunt u kijken bij het Nationaal Archief.

De onderstaande toelichting komt ook van die website. Scheepssoldijboeken zijn bewaard gebleven vanaf 1700. Voor elk schip dat vertrok, werd een apart boek aangelegd. Als een schip meer reizen naar de Oost maakte, zijn er dus ook meer boeken gemaakt. Voor elk bemanningslid werd een dubbele pagina op folioformaat gereserveerd. Daarop staat aangetekend hoe hij heette, waar hij vandaan kwam, welke rang hij aan boord bekleedde, wanneer hij uit dienst ging en waarom, hoeveel hij verdiende, hoeveel daarvan als voorschot was betaald, met welk familielid eventuele schulden en tegoeden konden worden verrekend, enzovoorts. Als u meer wilt weten over een bepaalde persoon, moet u dus het scheepssoldijboek zelf raadplegen.

Alle originelen bevinden zich in het Nationaal Archief in Den Haag. In de database zijn twee soorten gegevens opgenomen: over de persoon en over de reis. Naam (letterlijk uit de bron) Herkomst (letterlijk uit de bron) Rang aan boord Beeindiging van het dienstverband (reden en plaats) Scheepsnaam Nummer van de reis Nummer in DAS (het standaarwerk Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th Centuries, Den Haag 1979-1987) Inventarisnummer van het archief van de VOC in het Nationaal Archief in Den Haag Kamer waarvoor het schip voer Bestemming Datum uitreis Datum aankomst

“Voc” verder lezen

Kohier 1638

In ‘s-Gravendeel werd in 1638 de belasting geheven van de 200ste penning.

 • Mathijs van Meuwen, Schouth ende Secretaris xxx
 • Arijen Pietersz. Verdonck x
 • Arijen Jansz. sijnde het weeskint van Jan Brocxus v
 • Jacob Aertsz v
 • de wed[uw]e van Jan Andriesz Aertoom v
 • Lenert Gerritsz molenaer v
 • Willem Bastiaensz v
 • Pauwels Reijnen als mede erffgenaem van de weduwe van Reijn Adriaens [bedrag? zie nog origineel]
 • Lenert Cornelisz Visscher [bedrag? zie nog origineel]
 • de weduwe van Schiltman Bastiaensz xx
 • Cornelis Bastiaensz Vogelaer v
 • Bastiaen Cornelisz Vogelaer v
 • de weduwe van Jasper Thonisz v
 • P[iete]r Gerits Schalcwijck v
 • Jacob Jaspersz v
 • Joost Joostens Verijp xxv
 • P[iete]r Pouwels van Ravesteijn xx
 • Cornelis Dircxs Gout v
 • Arijen Reijnen xxvijPond x [schellingen]
 • Henrick Reijnen v
 • de wed[uw]e van Coen Pieters met hare kinderen xv
 • Cornelis Corssen v
 • Huybrecht Thonis Groen v
 • Arijen Jacobs wever xxx
 • Jan Claesz weeskint van Claes Jans v
 • Aert Andries Aertoom v
 • Bastiaen Hendricxs Speckmes v
 • Aert Lock [afkorting van Lodewijk?] visscher xv
 • Lenert Arijenen Jongh v
 • Jan Gijssen Groenenwech v
 • Arijen Aerts Spruyt v


Munteenheid = in ponden van 20 schellingen = 1 gulden
200e penning = 5 Pond = dus 1000 pond of gld. gegoed.


Bron: G.A. Dordrecht, stadsarchief 1572-1795, archief 3, inv. nr. 3978.

Met dank voor de kopie van K. J. Slijkerman.

Kohier 1626

In ‘s-Gravendeel werd in 1626 de belasting geheven van de 1000ste penning.

 • Frans Jacobs ij
 • Mathijs van Meuwen, secret. viij
 • Pieter Gerrits timmerman iiij
 • Claes Jansse mandema.r ij
 • Jan Adriaensse Broeckens iij
 • het weeskint van voors. Jan Ariens j
 • Jan Gabriels Roeijenaer j
 • Coen Pieterse iij
 • Jacob Aertssen ij
 • Jan Willems Visser iij
 • Jan andries. Aertoom ij
 • Leendert Gerrits molenaer j Pond x st.
 • Doorgehaald: Gerrit Aerts schoenma. i Pond x
 • Japhet Adriaens Hordijck vij
 • Willem Bastiaens j
 • Jacob Jansse Boer j
 • Reijn Adriaensse vj
 • de wed[uw]e en erfgena[men] van Leendert Corn[elis] Vogelaer isen hem dr 1/2 affgedeelt als par – sijn beledt ergo maer ij Pond
 • Dirck Philps getrout hebbende de wed[uw]e van Aertoom j
 • Schilman Bastiaensse iij
 • Cornelis Bastiaens Vogelaer j
 • de wed.e van Jasper Thonisse j Pond x st.
 • Jacob Jaspersse j
 • Joost Joosten iij
 • Pieter Pouwels ij
 • Cornelis Dircxe Gout j
 • P[iete]r P[iete]rs. Verdonck iij Pond
 • Lenaert Adriaensse mandemr. iiij
 • de weduwe ende erffgenamen van P[iete]r Jansse Vries ij Pond
 • Doorgehaald: Willem Cor. Romeijn

SOMMA LXXXIJ GLD.

Munteenheid = in ponden van 20 schellingen = 1 gulden

Bij 1000e penning = 1 pond = dus 1000 pond of gld. gegoed.

Bron: G.A. Dordrecht, stadsarchief 1572-1795, archief 3, inv. nr. 3975.

Met dank voor de kopie van K. J. Slijkerman.