Mijn onderzoek

Ik begon met mijn stamboomonderzoek toen ik 11 jaar oud was. Echt… Geïnspireerd door de familieverhalen van opa Zoeteman ging ik op zoek. Internet bestond nog niet, dus ik fietste langs allerlei gemeentehuizen en archieven. Inmiddels zijn we zo’n 36 jaar verder. Hoe staat het nu met mijn onderzoek?

genealogisch onderzoek erfgenamenonderzoek zoeteman

Stamreeks

De Zoetemannen waren tamelijk honkvast. Mijn stamvader woonde in Rijsoord, nabij Ridderkerk (omgeving Rotterdam). Na een paar eeuwen vertrokken ze een eiland verderop, naar de Hoeksche Waard. De laatste generatie verhuisde naar de grote stad, Rotterdam, maar mijn jeugd lag weer op het eiland.

martine zoeteman bronnen 's-Gravendeel

Kwartierstaat

Mijn kwartierstaat is gevarieerder. Van vaderszijde veel Hoeksche Waard, maar ook een link naar Karel de Grote via de familie Hoek. Moederszijde stamt uit de omgeving van Rotterdam (o.a. Charlois en Kethel), maar heeft ook wortels in Zeeland (familie Bostelaar rond Vlissingen-Souburg) en Noord-Brabant (o.a. Sint Michielsgestel).

Buitenlanders zijn er ook: iemand uit Antwerpen en een Duitse chirurgijn uit een Pruissische officiersfamilie die in Berlijn verbleef.

Joodse wortels vond ik niet. Hoewel er een Brabantse familie Polak in mijn kwartieren zit, blijven deze eeuwenlang lidmaat van de Nederduits gereformeerde kerk. Waarschijnlijk moet Polak gezien worden als: vanuit Polen en waren zij niet Joods (of verlieten zij al vroeg dit geloof).

DNA

Eind 2017 deed ik een DNA test bij FamilytreeDNA, om deze tak van genealogische sport te gaan beoefenen. Daarover vertel ik binnenkort meer.dna genealogie ja nee martine zoeteman

Bij dit soort onderzoek is het vooral een kwestie van je kwartierstaat zeker 7 generaties lang uitspitten, om aansluiting te vinden bij DNA matches van mensen die hetzelfde doen. Zo vind je gemeenschappelijke voorouders.