martine zoeteman

Kohier 1638

In ‘s-Gravendeel werd in 1638 de belasting geheven van de 200ste penning.

Mathijs van Meuwen, Schouth ende Secretaris xxx
Arijen Pietersz. Verdonck x
Arijen Jansz. sijnde het weeskint van Jan Brocxus v
Jacob Aertsz v
de wed[uw]e van Jan Andriesz Aertoom v
Lenert Gerritsz molenaer v
Willem Bastiaensz v
Pauwels Reijnen als mede erffgenaem van de weduwe van Reijn Adriaens [bedrag? zie nog origineel]
Lenert Cornelisz Visscher [bedrag? zie nog origineel]
de weduwe van Schiltman Bastiaensz xx
Cornelis Bastiaensz Vogelaer v
Bastiaen Cornelisz Vogelaer v
de weduwe van Jasper Thonisz v
P[iete]r Gerits Schalcwijck v
Jacob Jaspersz v
Joost Joostens Verijp xxv
P[iete]r Pouwels van Ravesteijn xx
Cornelis Dircxs Gout v
Arijen Reijnen xxvijPond x [schellingen]
Henrick Reijnen v
de wed[uw]e van Coen Pieters met hare kinderen xv
Cornelis Corssen v
Huybrecht Thonis Groen v
Arijen Jacobs wever xxx
Jan Claesz weeskint van Claes Jans v
Aert Andries Aertoom v
Bastiaen Hendricxs Speckmes v
Aert Lock [afkorting van Lodewijk?] visscher xv
Lenert Arijenen Jongh v
Jan Gijssen Groenenwech v
Arijen Aerts Spruyt v

Munteenheid = in ponden van 20 schellingen = 1 gulden
200e penning = 5 Pond = dus 1000 pond of gld. gegoed.

Bron: G.A. Dordrecht, stadsarchief 1572-1795, archief 3, inv. nr. 3978. [Met dank voor de kopie van K. J. Slijkerman.]

Geplaatst in 's-Gravendeel.