Mijn stamreeks

I. Cornelis Soetmans, geb. omstr. 1560, tr. Maertien Soetmans.
Uit dit huwelijk:

II. Cornelis Cornelisse Soetman, ged. Rijsoord 27 dec. 1592, † na 1665, tr. Rijsoord 19 sep. 1622 Pietertjen Ariens, ged. Rijsoord 31 mei 1599, dr. van Arien Pleunen en Pieterken Hendriks.
Uit dit huwelijk:

III. Pieter Cornelisse Soetmans, geb. Rijsoord omstr. 1625, tr. Rijsoord 19 dec. 1649 Maijken Cornelisse van de Nes, geb. De Lint ca. 1624.
Uit dit huwelijk:

IV. Cornelis Pieters Soeteman, geb. Rijsoord omstr. 1650, † West-Barendrecht nov. 1710, tr. Rijsoord 17 juni 1674 Neeltje Bastiaans van de Nes, geb. Barendrecht ca. 1645, † West-Barendrecht juni 1705.
Uit dit huwelijk:

V. Bastiaan Cornelisse Soeteman, ged. Rijsoord 1 jan. 1679, schepen Maasdam, begr. Maasdam 1742, tr. (ondertr. Nieuw Beijerland 5 maart) 1705 Hilletje Pleunen van Eijsden, geb. ‘s-Gravendeel omstr. 1678, † Maasdam 9 nov. 1727, dr. van Pleun van Heijssen en Ariaentje Arens.
Notitie bij Bastiaan Cornelisse: – Doopgetuige Neeltie Bastiaenen.- Begraven in de kerk van Maasdam, het graf werd betaald door zijn zoon Pleun, Gem. arch. Maasdam XII.
Notitie bij Hilletje Pleunen: Bron: “Ons Voorgeslacht” mei 1966, blz. 415.Uit dit huwelijk:

VI. Pleun Bastiaans Soeteman, ged. Nieuw Beijerland 4 dec. 1707, schepen Maasdam, bouwman, † Maasdam omstr. 29 okt. 1767, tr. na 25 nov. 1744 Adriaantje Cornelis Grootendorst, ged. Heerjansdam 18 mei 1719, † Maasdam 24 dec. 1794, dr. van Cornelis Isaakse en Marijgje Jacobs van Dijk.
Notitie bij Pleun Bastiaans: – Doopgetuigen Neeltje Pleunen van Eijsden en Jacob Pleune van Eijsden.- Bouwman, gezin 4 personen, melkt 6 beesten, bebouwt 32 morgen land,getaxeerd halve kapitalist, gem. arch. Maasdam XXIX, 14, 1749. (Maria kan dus niet in 1748 geboren zijn, want dan had het gezin bestaan uit 5 personen. Waarschijnlijk is haar leeftijd fout opgegeven bij haar overlijden.)- Ariaantje Soeteman, gehuwd met Teunis Verhulp en Leendert Bijl, gehuwd met Maaike Klijn verkopen 17-2-1767 aan Pleun Soeteman 2/3 deel land in Nieuw Bonaventura. O.R.A. ‘s-Gravendeel 8.- Not. Puttershoek 6953, fol. 59, 30-7-1768: Hillegonda Soeteman en haar man Jan de Geus en Maria Soeteman, gehuwd met Dammis de Geus. Hun ouders Pleun Soeteman en Ariaantje Grootendorst maakten huwelijksvoorwaarden voor notaris Steven S. Buelen, Oud-Beijerland 25-11-1744 en testeerden voor notaris Sibertus van der Bank, Dordrecht, 14-9-1764.- ovl/begr. Maasdam 29-10-1767, 2e classe f15,-,-.
Notitie bij Adriaantje Cornelis: – Zij testeert not. Puttershoek 6953, fol. 180, 8-9-1773, beneden de 4.000 gulden gegoed. Zij is gesepareerde huisvrouw van Claas Barendregt. Haar kinderen zijn Hillegonda Soeteman, gehuwd met Jan de Geus; Maria Soeteman, gehuwd met Dammis de Geus en Bastiaan Soeteman. Als voogden stelt zij: Cornelis van Es en Teunis Verhulp, wonende Zuid-Beijerland, ook wel de Hitzert genoemd.
Uit dit huwelijk:

VII. Bastiaan Pleune Soeteman, geb. Maasdam omstr. 1745, schepen Maasdam, † Puttershoek 20 jan. 1808, tr. Oud-Beijerland 6 mei 1770 Lijsbeth Arien van der Linden, ged. Oud-Beijerland 2 juli 1747, † Puttershoek omstr. 23 dec. 1800, dr. van Arie en Neeltje Willems Bogaart.
Notitie bij Bastiaan Pleune: Zij testeren not. Puttershoek 6953, fol. 168, 8-4-1773: beneden de 4.000 gulden gegoed, wonende Maasdam.
Uit dit huwelijk:

VIII. Cornelis Bastiaans Soeteman, geb. Maasdam 30 jan. 1785, werkman, arbeider, † Puttershoek 9 april 1833, tr. Numansdorp 24 dec. 1812 Adriaantje van ’t Hof, geb. Numansdorp 2 febr. 1785, arbeidster, † Puttershoek 1 jan. 1852, dr. van Aart en Maartje den Tuk.
Uit dit huwelijk:

IX. Aart Zoeteman, geb. Numansdorp 23 maart 1815, buiteshuis arbeider, † Vrijenban 14 juni 1904, tr. Puttershoek 2 juli 1842 Henriette Selle, geb. Oud-Beijerland 9 dec. 1819, † Puttershoek 24 febr. 1889, dr. van Johan Gotlieb en Freijsje Holleman.
Notitie bij Aart: Zij verhuisden 23-3-1845 van Maasdam A73 naar A16 aldaar. April 1846 naar Puttershoek.
Uit dit huwelijk:

X. Adrianus Zoeteman, geb. Puttershoek 28 dec. 1862, arbeider, † Puttershoek 15 maart 1940, tr. Mijnsheerenland 10 okt. 1889 Maaike Schouten, geb. Strijen 19 juli 1863, † Puttershoek 3 jan. 1933, dr. van Cornelis en Annigje Bezemer.
Notitie bij Adrianus: Zij woonden in Puttershoek aan het Schouteneinde 103.
Uit dit huwelijk:

XI. Aart Zoeteman, geb. Puttershoek 17 jan. 1892, riet- en biezenhandelaar te Puttershoek, los arbeider, havenarbeider, † Rotterdam 31 mei 1976, tr. ‘s-Gravendeel 21 sept. 1912 Adriana van der Wulp, geb. ‘s-Gravendeel 14 juni 1892, † Rotterdam 1 febr. 1971, dr. van Leendert en Aagje Snijders.
Uit dit huwelijk:

XII. Adrianus Zoeteman, geb. Puttershoek 20 dec. 1914, voorman in de Rotterdamse haven, werkzaam geweest bij Aegir en Heinrich Hanno, † Rotterdam 1 dec. 1994, tr. Maasdam 12 dec. 1934 Jannigje van Wingerden, geb. Maasdam 19 juli 1914, † Rotterdam 1 juni 2012.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Geplaatst in Uncategorized.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *