Inwoners 's-Gravendeel 1593-1811
Leidse studenten 1575-1812
Historie Hoeksche Waard
Genealogie Soeteman/Zoeteman
English
Contact
Home
Kohier 's-Gravendeel 1626 - 1000ste penning

Frans Jacobs ij
Mathijs van Meuwen, secret. viij
Pieter Gerrits timmerman iiij
Claes Jansse mandema.r ij
Jan Adriaensse Broeckens iij
het  weeskint van voors. Jan Ariens j
Jan Gabriels Roeijenaer j
Coen Pieterse iij
Jacob Aertssen ij
Jan Willems Visser iij
Jan andries. Aertoom ij
Leendert Gerrits molenaer j Pond x st.
Doorgehaald: Gerrit Aerts schoenma. i Pond x
Japhet Adriaens Hordijck vij
Willem Bastiaens j
Jacob Jansse Boer j
Reijn Adriaensse vj
de wed[uw]e en erfgena[men] van Leendert Corn[elis] Vogelaer isen hem dr 1/2 affgedeelt als par - sijn beledt ergo maer ij Pond
Dirck Philps getrout hebbende de wed[uw]e van Aertoom j
Schilman Bastiaensse iij
Cornelis Bastiaens Vogelaer j
de wed.e van Jasper Thonisse j Pond x st.
Jacob Jaspersse j
Joost Joosten iij
Pieter Pouwels ij
Cornelis Dircxe Gout j
P[iete]r P[iete]rs. Verdonck iij Pond
Lenaert Adriaensse mandemr. iiij
de weduwe ende erffgenamen van P[iete]r Jansse Vries ij Pond
Doorgehaald: Willem Cor. Romeijn

        SOMMA LXXXIJ GLD.

Munteenheid = in ponden van 20 schellingen = 1 gulden
Bij 1000e penning = 1 pond = dus 1000 pond of gld. gegoed.

Bron: G.A. Dordrecht, stadsarchief 1572-1795, archief 3, inv. nr. 3975. [Met dank voor de kopie van K. J. Slijkerman.]