Copyright Martine Zoeteman 1997-2010
Home
home
DOOPBOEK
ARIEN WILLEMSEN DECKER
- ORA Westmaas inv.nr. 28, fol. 79 vs., 13 okt. 1670:
Arien Willemsen Decker, inwoner van 's-Gravendeel.
[met dank aan K.J. Slijkerman.]

DIRCK N.N. x N.N.
Bron: ORA 's-Gravendeel 2, zie akten op genoemde data.

Kinderen:
- Willem Dircxz., in leven 4-11-1625.
- Geridt Dircxz., geb. voor 1580, gerechtsbode van 's-Gravendeel, wonende in de Lange Straet op het dorp ís-Gravendeel, overl. tussen 23-4-1622 en 4-11-1625, tr. 1 vóór 1600 Maergen Pleunendr., tr. 2e waars. voor ca. 1609 Maergen Ariensdr., overl. na 21-11-1626 (ORA Maasdam 3), dochter van Adriaen Adriaensz. Jongen, heemraad van Maasdam, en Geertgen Pietersdr.

[met dank aan K.J. Slijkerman.]

GERRIT DIRKSZ. x 1 MAERGEN PLEUNEN  x 2 MAERGEN ARIENS (ZIE HIERBOVEN)
Bron: ORA 's-Gravendeel 2, zie akten op genoemde data.
Kinderen uit het eerste huwelijk, allen mondig op 4-11-1625:
Pluntgen Geridtsdr.
Sara Geridtsdr.
Neeltgen Geridtsdr.
Lijsbet Geridtsdr.
Kind uit het tweede huwelijk, onmondig 4-11-1625
Dirck Geridtsz.

[met dank aan K.J. Slijkerman.]

PLEUN PIETERS DICKHUIJSEN, overleden voor 14 maart 1714.
ORA Strijen 6, 14-3-1714: de erfgenamen van Pleun Pieters Dickhuijsen zijn o.a. Cornelia Pleune Dickhuijsen en Dirk Cornelis Quartel. Hij was gehuwd met MARGARITA DORST.
Uit dit huwelijk:
1 CORNELIA PLEUNE DIKHUIJSE, gedoopt te Cillaarshoek op 20 juni 1677, overleden te 's-Gravendeel rond 22 maart 1738. Zij is in ondertrouw gegaan te 's-Gravendeel op 18 maart 1700 met DIRK CORNELISSE QUARTEL, geboren te 's-Gravendeel rond 1669.

HENDRIK DIEPENHORST x NEELTJE ABRAHAMS VERHAGEN
Kinderen geboren tussen:
Sijgje Hendriks Diepenhorst * rond 1777 's-Gravendeel
 
JAN PLEUNE DORST x FRANCIJNTJE CORNELIS GEERVLIET
Kinderen geboren tussen:
Caatje Janse Dorst * rond 1763 's-Gravendeel Zij komt als weduwe in Maasdam in 1837 vanuit Rozenburg.
 
PLEUN CORNELISSE DORST x CAATIE JANS VINCK
Bron: not. Puttershoek 6954, fol. 85, 27 mrt. 1777: Jan Dorst, wonende 's-Gravendeel en Andries Vervoorn gehuwd met Trijntje Dorst, enige nagelaten kinderen van de overleden Caatje Vink, weduwe Pleun den Dorst treffen boedelscheiding.
Kinderen geboren tussen:
Trijntje Pleune Dorst * schatting 1731, ondertr. 's-Gravendeel 7 mei 1756 Andries Pieterse Vervoorn.
Jan Pleune Dorst * schatting 1738, ondertr. 's-Gravendeel 15 apr. 1763 Francijntje Cornelis Geervliet.
 
ARIJ PLEUNEN DROGENDIJK x WEIJNTIE JANS VERDONCK
Bron: Gens Nostra 1982, blz. 368. ORA 's-Gravendeel 13, 22-7-1716: Arij Pleunen Drogendijk vader van Neeltje Ariens Drogendijk.
Kinderen geboren voor 19 juni 1709 [tweede huw. vader 's-Gravendeel met Neeltje Pleunen van der Wael]
Neeltie Ariens Drogendijk, * schatting 1675, ondertr. 's-Gravendeel 25 sep. 1700 Andries Jansse de Bruijn.
 

FOP PLEUNE DROOGENDIJK.
Zijn dochter bij een onbekende vrouw:
1 NEELTJE FOPPE DROOGENDIJK, geboren rond 1690, begraven te 's-Gravendeel op 8 december 1751.
Zij was gehuwd met ARY JACOBS (DE) MAN, geboren te 's-Gravendeel tussen 1685 en 1690


GIJSBERT DROGENDIJK x NEELTJE COENE IN 'T VELD, geboren rond 1619, overleden tussen 1678 en 10 mei 1681, dochter van COENRAAD PIETERS IN 'T VELD VERMEULEN en WEIJNTGE ADRIAENS HORDIJK
Uit dit huwelijk:
1 LIJNTJE GIJSBERTS DROGENDIJK, tr. Floris Eeuwits van der Giessen.
D