Copyright Martine Zoeteman 1997-2009
Home
home
DOOPBOEK

Huwelijk 's-Gravendeel 1676:
Den 20 Januari 1676. Paulus Ariensz Rasenberg, j:m: van Maasdam, enMaritje Jacobs Capitein, j:d: van Maasdam (bescheijd gegeven om te trouwen op 's Gravendeel)[folio 15vs (30)][1675] Zevenbergen huwelijken N.H. 1661-1690 (deel 6)
[Met dank aan Ineke Mallekoote]

MAARTEN CORNELIS DE REGT x NEELTJE HENDRIKS VAN DER WEIJDE
Bron: not. 's-Gravendeel 4590, 26 okt. 1720, fol. 14: Arijaantje de Regt, meerderjarig, wonende Wieldrecht; Arij Huijser, heemraad Nieuw Bonaventura, gehuwd met Neeltje de Regt; Cornelis de Regt, meerderjarig jm.; Bastijaan Boender, schepen Wieldrecht, gehuwd met Maria de Regt; dit zijn de kinderen van Maarten de Recht, president-schepen Wieldrecht, weduwnaar van Neeltje Hendriks van der Weijde.
Kinderen:
Ariaantje Maartens de Regt ~ 's-Gravendeel 08.05.1689 Bron: "Parenteel Doen Beijens", blz. 183.
Neeltje Maartens de Regt, * schatting 1692, ondertr. 's-Gravendeel 2 dec. 1717 Adriaan Hendriks Huijser.
Cornelis Maartens de Regt, * schatting na 1695, meerderjarig genoemd 26 okt. 1720, zie boven.
Maria Maartens de Regt, tr. Bastiaan Boender.

 
ABRAHAM DE RENOIJ x MARIA VAN DEN BURG
Kinderen:
- Johanna Adriana de Renoij * schatting 1695, ondertr. 1 's-Gravendeel 13 juni 1720 Gerrit van Benthem, tr. 2 Arij van den Broek. Bron: Zij testeren, not. 's-Gravendeel 4590, 16-3-1722: zij wonen 's lands wagthuis. Gaarder 's-Gravendeel 7 apr. 1721: overlijdensaangifte door Gerrit van Benthem van zijn vrouws vader Abraham Renoij, commis op 's lands wagthuis in de Kille van 's-Gravendeel, f 6,-,-.
- Gerbrand Abrahams de Renoij * rond 1698 - Gerbrand Renoij, wonende op het nieuw Wachthuis, ORA 's-Gravendeel 14, 30 sep. 1720. Gaarder 's-Gravendeel 10 jan. 1746: overlijdensaangifte van Gerrebrandt de Renooij door zijn zwager Arij van den Broek, f 3,-,-.
- Pieter Abrahams de Renoij * ?, ovl. aang. 's-Gravendeel 28 nov. 1712.


WILLEM ROMEIJN x N.N.
Kind:
- Belia Willems Romeijn, j.d. geboortig in 's-Gravendeel en onlangs gewoond hebbende aldaar, ondertr. Willemstad 13 april 1726  Job Simons van Renoij, j.m. geboortig in de jurisdictie van Willemstad en wonende onder de Heiningen, tr. Willemstad 5 mei 1726 'met attestatie dat de geboode ook onverhindert gegaen waare tot 's-Gravendeel' .
Bron: Trouwboek Willemstad, met dank aan Kees-Jan Slijkerman.


ABRAHAM DE ROO, geboren ± 1622, overleden v 09 mei 1681, zoon van PAULUS WILLEMSZ DE ROO x SOETGEN.
- 400 jaar 's-Gravendeel, 49: secretaris van schout en schepenen van 's-Gravendeel 1645-1657. Hij was gehuwd met DIRCKJE.
Uit dit huwelijk:
1 PAULUS DE ROO, geboren 's-Gravendeel ± 1647.
2 SOETJE DE ROO, geboren 's-Gravendeel ± 1650, overleden aldaar 20 jan 1685/28 jan 1686.
- Bron: 400 jaar 's-Gravendeel, 129.
- Ovl. zie not. 's-Gravendeel 4585: 20 jan. 1685 en 28 jan. 1686.
Zij is getrouwd v 20 feb 1679 met JAN ROCHUSSE VISSER, geboren 's-Gravendeel 1643, overleden aldaar 01 jul 1695/23 jan 1696, zoon van ROCHUS JANSE VISSER en ANNIGJE.
- Bron: "400 jaar 's-Gravendeel", 128-131.
- ORA 's-Gravendeel 4, 28 mei 1654:
- Schipper in 1680, woont in de Zuid Voorstraat.
- Zie nog Not. 's-Gravendeel 4585, huw: 20 feb. 1679 en ovl. 20 jan. 1685 en 28 jan. 1686.
(Hij is later getrouwd 1686 met CATHARINA HENDRIKS KILSDONK, gedoopt Dordrecht 16 sep 1658, overleden 's-Gravendeel ± 02 nov 1733, dochter van HENDRIK WILLEMS KILSDONK en GEERTJE ELDERTS KORENDIJK.)
3 PIETER DE ROO. Zie nog Die Haghe, 1910, blz. 39.
Hij was gehuwd met ANNA N.N..
4 WILLEM DE ROO.
5 DIONYSIUS DE ROO.
6 LEVINA DE ROO, begraven Den Haag 02 jan 1698.
- Begraven in kelder nr. 16, terwijl voor "regt en twee poose luyden"f 26,0,0 werd betaald. Impost 15,-,-.
Zij was gehuwd met CLAES ARIENS KLOECKERT.
7 ENGELINA DE ROO, overleden De Lier 14 dec 1683.
Zij was gehuwd met JOHANNES PIETERSZ VAN ROON.
[Met dank aan Bram de Roo, 2006.]


PAULUS WILLEMSZ DE ROO x SOETGEN.
- "400 jaar 's-Gravendeel", 49: secretaris 's-Gravendeel Paulus de Roo 1636-1645.
- Ibidem, 49: secretaris 's-Gravendeel 1657-1682.
Uit dit huwelijk:
1 ABRAHAM DE ROO, geboren ± 1622.
[Met dank aan Bram de Roo, 2006.]


PAULUS DE ROO, geboren 's-Gravendeel ± 1647, overleden n 1682, zoon van ABRAHAM DE ROO x Dirckje.
- 400 jaar 's-Gravendeel, 37: notaris en secretaris, geadmitteerd Hof van Holland als notaris 4 juli 1673.
- Ibidem, 54: notaris 's-Gravendeel 1673-1682.
Hij is ondertrouwd Den Haag 15 dec 1675 voor de kerk met MARGARETHA HOOGKAMER.
(Zij was later gehuwd met JACOB VAN DER MERCK, geboren ± 1658, begraven 's-Gravendeel 13 apr 1722, zoon van MATTHIJS VAN DER MERCK en AGATHA VAN SCHALKWIJK.
Uit dit huwelijk:
1 ABRAHAM DE ROO, gedoopt Den Haag 22 nov 1676 (doopgetuigen waren Nicolaas Hoogkamer, Abraham de Roo en Soetje de Roo).
[Met dank aan Bram de Roo, 2006.]


JACOBUS ROOTBEEN, gedoopt te Dordrecht op 13 mei 1746, overleden voor 3 juli 1815, zoon van JACOBUS ROOTBEEN en CORNELIA COLLAART. Hij is in ondertrouw gegaan te 's-Gravendeel op 31 augustus 1787 met BASTIAANTJE BOENDER, geboren te 's-Gravendeel rond 1759
Uit dit huwelijk:
1 CORNELIA ROOTBEEN.
2 AART ROOTBEEN.
3 JACOBUS ROOTBEEN.
4 AART ROOTBEEN.
5 JACOBUS ROOTBEEN.
6 ADRIANA ROOTBEEN.
7 ADRIANA ROOTBEEN.
8 JACOBUS ROOTBEEN.

 
CORSTIAEN CORS VAN ROON x JANNEGJE JANS AERTOOM
Bron: sg 539 = Het geslacht van Waardenburg. Not. 's-Gravendeel 4587, 1 mrt. 1701, fol. 144: Testament Cornelia Corsse van Roon met zieke echtgenoot Dirk Fransse van Waardenburg. Voogden zijn haar broers Cors en Leendert Corsse van Roon en zwager Rochus Maartens Smit en neef Leendert van Bommel.
Kind:
Leendert Corsse van Roon, tr. 1 Lena Maartens Smit, tr. 2 Maria Corsse Hertogh. Cornelia Corsse van Roon, tr. Dirk Fransse van Waardenburg. Gaarder 's-Gravendeel 6 mei 1715: Leendert Corsse van Roon betaalt het begraafrecht voor zijn zwager Dirk Fransse van Weerdenburg, f 3,-,-.
Cors Corsse van Roon
 
LEENDERT CORSSE VAN ROON x 1 LENA MAARTENS SMIT
Kinderen:
Jannetje Leenderts van Roon ~ 's-Gravendeel 3 okt. 1694.
N.N., begr. 's-Gravendeel 22 dec. 1687.
N.N., begr. 's-Gravendeel tussen 2 aug. 1687 en 1689.
 
LEENDERT CORSSE VAN ROON x 2 MARIA CORSSE HERTOGH
Kind:
Jaapje Leenderts van Roon * ?, ovl. aang. 's-Gravendeel 18 juni 1698.

DIRK PIETERS VAN ROSSUM x MARIA HUBERTS
Bron: Sg 13 = een kopie uit het tijdschrift Sibbe.
Kinderen:
Pieter Dirks van Rossum ~ 30.11.1687 's-Gravendeel
Huijbert Dirks van Rossum ~ 25.01.1702 's-Gravendeel

KOEN ROOS, geboren 20 apr 1765, overleden n 27 jul 1814.
Hij was gehuwd met AARTJE KATSBERGEN. In ieder geval moeder van Aartje.
Uit dit huwelijk:
1 TEUNTJE ROOS, geboren circa 1794, overleden 's-Gravendeel 29 mei 1813.
Overlijdensaangifte door vader Koen Roos, 49 jaar, arbeider.
2 AARTJE KOENE ROOS, geboren circa 1802, overleden 's-Gravendeel 27 jul 1814.
     
HUIJBERT DIRKS VAN ROSSUM x 1 LIJSBETH DAMMIS VROEGINDEWEIJ
Bron: Sg 13 = een kopie uit het tijdschrift Sibbe.
Kinderen:
Dammis Huijberts van Rossum ~ 06.02.1724 's-Gravendeel
Maritje Huijberts van Rossum ~ 14.07.1726 's-Gravendeel. Haar kinderen zijn voor 1/5 deel erfgenaam in de erfenis van Huibert van Rossum, ORA 's-Gravendeel 9, 13 juli 1784.
Dirk Huijberts van Rossum ~ 17.01.1731 's-Gravendeel
Leendert Huijberts van Rossum ~ 14.03.1734 's-Gravendeel
 
HUIJBERT DIRKS VAN ROSSUM x 2 ARIAANTIE ARIENS KLIJNJAN
Bron: Sg 13 = een kopie uit het tijdschrift Sibbe.
Kind:
waarschijnlijk N.N., * ?, begr. 's-Gravendeel 2 aug. 1741.
Martijntje Huijberts van Rossum * rond 1746 's-Gravendeel - Zij is voor 1/5 deel erfgenaam van haar vader, ORA 's-Gravendeel 9, 13 juli 1784.
 
HENDRIK PIETERS DE RUIJTER x ARIAANTIE GERRITS VAN REES
Bron: Weeskamer 's-Gravendeel 2, 9 jan. 1730: Akte van uitkoop van Hendrik Pieters de Ruijter, weduwnaar van Ariaantie Gerrits van Rees met Dirk Leenderts Lagendijk, oom van de weeskinderen. Zijn vrouw is enige dagen geleden overleden zonder dat er voogden zijn gesteld. Hun kinderen zijn: Theuntie, Lijntie, Pieter, Gerrit, Dirkje, Dirk, Jannegie en Arij Hendriks de Ruijter.
Theuntie Hendriks de Ruijter
Lijntie Hendriks de Ruijter
Pieter Hendriks de Ruijter, tr. 1 Teuntje Paulus Geervliet, tr. 2 Neeltje Pieters Schipper.
Gerrit Hendriks de Ruijter
Dirkje Hendriks de Ruijter
Dirk Hendriks de Ruijter
Jannegie Hendriks de Ruijter
Arij Hendriks de Ruijter
 
PIETER HENDRIKS DE RUITER x 1 TEUNTJE PAULUS GEERVLIET
Kinderen:
Paulus Pieters de Ruiter * schatting 1742, ondertr. 's-Gravendeel 30 apr. 1767 Ariaantje Abrahams van Prooijen.
N.N. * ?, begr. 's-Gravendeel 14 sep. 1747.
N.N. * ?, begr. 's-Gravendeel 31 aug. 1748.
 
BASTIAAN ARIENS RIJKHOEK x LIJNTJE JOOSTEN VERRIJP
Lijsbeth Bastiaans Rijkhoek * rond 1671 's-Gravendeel Gaarder 's-Gravendeel: overlijdensaangifte door Joost Rijkhoek, f3,-,-.
 
BASTIAAN JOOSTEN RIJKHOEK x JAAPJE HENDRIKS MOL
Bron: "400 jaar 's-Gravendeel" blz. 117 en 122.
Kinderen:
Joost Bastiaans Rijkhoek * voor 27.05.1754 's-Gravendeel, tr. Annigje Jacobs Kleinjan.
N.N., * ?, ovl. aang. 's-Gravendeel 6 mei 1754.
 
JOOST BASTIAANS RIJKHOEK x ANNIGJE WILLEMS SPRUIJT
Bron: sg 137 en 661.
Kinderen:
Cornelis Joosten Rijkhoek * rond 1713. ORA 's-Gravendeel 18, 21 mei 1737: hij is 24 jaar. ORA 's-Gravendeel 19, 12 juli 1740: hij werd krankzinnig, opgesloten in het Leprooshuis in Dordrecht.
Bastiaan Joosten Rijkhoek * rond 1720 's-Gravendeel, tr. Jaapje Hendriks Mol. Bron: "400 jaar 's-Gravendeel" blz. 117 en 122.
Lijntje Joosten Rijkhoek, tr. Cornelis Ariens Mookhoek. Testament ORA 's-Gravendeel 22, 10-6-1751.
Arie Joosten Rijkhoek * ?, ovl. aang. 's-Gravendeel 19 juli 1716.
Arie Joosten Rijkhoek * ?, ovl. aang. 's-Gravendeel 10 dec. 1718.
N.N., * ?, begr. 's-Gravendeel 24 jan. 1724.
R