Inwoners 's-Gravendeel 1593-1811
Leidse studenten 1575-1812
Historie Hoeksche Waard
Genealogie Soeteman/Zoeteman
English
Contact
Inwoners 's-Gravendeel 1593-1811

Bewaard en verloren
Wie zijn voorouders in 's-Gravendeel gaat zoeken, loopt tegen het probleem aan dat een groot gedeelte van de 's-Gravendeelse doop- en trouwboeken verloren is gegaan. Al jaren speelde ik met het idee een reconstructie te maken en alle 's-Gravendeelse geboorten vóór 1812 te verzamelen. Internet was voor mij het medium om van woorden over te stappen op daden. Met trots presenteer ik "mijn doopboek", in de vorm van gezinsreconstructies. Er zullen nog vele aanvullingen volgen.

In mijn reconstructie is gebruik gemaakt van de gaarderregisters van de impost op trouwen en begraven, maar nog niet het hele bestand is ingevoerd. Dat geldt ook voor het 's-Gravendeelse notariële en oud-rechterlijke archief. Wel volledig ingevoerd zijn het Registre Civique uit 1811 en het weeskamerarchief 1638-1695. Dit laatste heb ik gekregen Will van Velsen, mijn grote dank hiervoor. De rest van haar weeskameraantekeningen zullen gefaseerd ingevoerd worden. Eerst ga ik beginnen aan de huwelijksbijlagen, waarvan ik de scans mocht ontvangen van Arie Butterman. Eveneens veel dank!

In de toekomst zal nog worden ingevoerd: het uittreksel met fragmenten van het 's-Gravendeelse doop- en trouwboek (de collectie Van Meurs), de akten van indemniteit voor komende- en vertrekkende gemeenteleden en het kerkelijke archief.

Andere online genealogische bronnen voor 's-Gravendeel staan in de linkerkolom vermeld.

Toelichting
Door een conversie van Haza-21 naar Aldfaer staan er wel vreemde codes vermeld: QUAY en RFN.
Gewoon niet op letten, in de loop der tijd haal ik ze er handmatig uit...

Heel vervelend: de gezinsreconstructies zijn niet altijd in elke browser zichtbaar. Het gebruikte
programma Flexitree (via Aldfaer) werkt in ieder geval wel met InternetExplorer.
Daarom laat ik voorlopig nog even de oude doopreconstructie staan, die echter niet meer wordt
aangevuld!

Streekgenealogieën (=sg) zijn bij Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord in te zien.

Schatting: aan de hand van de (onder)trouwdatum. Standaard is gerekend met een huwelijksleeftijd van 25 jaar.
Rond: berekend aan de hand van een document of uit een gepubliceerde genealogie.
na x 1, 2 of 3 om het zoveelste huwelijk van man aan te geven.
vermoedelijk: niet helemaal zeker of dit kind bij dit echtpaar hoort.
Overlijden of begraven van kinderen, chronologisch geplaatst, geboren op of in overlijdensjaar.
Wanneer de bron een artikel is, dan raad ik aan dat te raadplegen voor meer informatie. Ik heb alleen de basisgegevens overgenomen, die nodig zijn voor de reconstructie van de geboorten/dopen.

Bedankt
In eerste instantie is de reconstructie van het 's-Gravendeelse doopboek gebaseerd op de gegevens die ik verzamelde voor mijn afstudeerscriptie over het bestuur van het oostelijk deel van de Hoeksche Waard tussen 1700 en 1780. Hierbij kreeg ik hulp van de familie Molema, Arno Mol, José Greijn-Buitendijk, dhr. Lagestee, mw. Knoot, Goris Hooghwerff, Will van Velsen, dhr. Bijl en Martin Tak.
Voor de vele aanvullingen voor mijn website wil ik Kees Jan Slijkerman, Will van Velsen en Arie Butterman hartelijk danken!

In de toekomst wil ik graag aanvullingen (met bronvermelding) van anderen opnemen. Heeft u wat voor mij? Mail mij en ik zet het erbij!

Gezinsreconstructies
Belastingkohier 1626
Belastingkohier 1638
Belastingkohier 1667
VOC opvarenden
Registre civique 1811
Gaarder 1695-1805
's-Gravendeelse bronnen
Home
Historische
filmpjes

Doop A
Doop B
Doop C-K
Doop D
Doop E
Doop F
Doop G
Doop H

Doop I-J
Doop L
Doop M
Doop N
Doop O
Doop P
Doop Q
Doop R

Doop I-J
Doop L
Doop M
Doop N
Doop O
Doop P
Doop Q
Doop R

Oude versie, wordt niet meer bijgewerkt:
Doopboek per jaar
Doop en geboorte (samen) per jaar


This Website Built with SiteSpinner Web Page Maker
This Web Page Designed with SiteSpinner Website Building Software