TOELICHTING


In het kader van mijn reconstructie van het doopboek van 's-Gravendeel besloot ik het registre civique van deze plaats te digitaliseren. Deze lijst weerbare mannen is in 1811 uit militaire oogpunten opgemaakt. Hij is mogelijk niet compleet door ontduiking of door afwezigheid van sommige mannen. In deze lijst worden de geboorteplaatsen niet vermeld, velen zullen echter in 's-Gravendeel geboren zijn. Namen van ouders zijn niet opgenomen in deze lijst. De beroepen worden in het Frans vermeld. Velen waren journalier (dagloner); een enkeling macon (metselaar) of tailleur (kleermaker).

Het origineel bevindt zich in het Nationaal Archief te Den Haag, toegangsnummer 3.02.10.02, inventarisnummer 72. Dit is het registre civique van het kanton Strijen, waarop een klapper is gemaakt. 's-Gravendeel is over twee secties verdeeld, de eerste van nr. 9928-10158; de tweede van nr. 10159-10391.

Deze pagina geeft u de mogelijkheid om de beginletter van een familienaam te kiezen (zonder voorvoegsels, dus De Boer -> kies B) Het vervolgscherm geeft inzicht in alle familienamen die met de gekozen letter beginnen en hoeveel keer deze naam voorkomt. Klikt u vervolgens op de familienaam dan ontvouwt zich een lijst met de daaronder ressorterende personen. Hierbij wordt de geboortedatum -dan wel bij het ontbreken daarvan de doopdatum - getoond.
Een laatste klik op de persoonsnaam en de persoonskaart wordt getoond.
Deze database, gemaakt door Martine Zoeteman-van Pelt, wordt weergegeven in het Aldfaer rapport "Internet" van Han Kortekaas.